Երազում Դրամատուն տեսնելը

ԴՐԱՄԱՏՈՒՆ

 Երկար դժբախտություններ և երկարատև ցավեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի