Երազում Դպրոց տեսնելը

ԴՊՐՈՑ

 Կառուցելը՝ բարեսրտություն, ուսման տենչ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի