Երազում Դուռ տեսնելը

ԴՈՒՌ

 Պատիվ է և մեծ մարդու հետ ծանոթություն: Բացելը՝ բախտի բացվել և կամքի կատարում: Ընկնելը՝ կործանում : Կոտրելը՝ մահվան նշան է: Դռան տեղից դուրս գալը՝ լավ չէ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի