Երազում Դիզել տեսնելը

ԴԻԶԵԼ

 Եղած ծրագրերը հակառակ են շահերին և անօգտակար:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի