Երազում Դժոխք տեսնելը

ԴԺՈԽՔ

 Սարսափ, մեղանչում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի