Երազում Դեվ տեսնելը

ԴԵՎ

 Բարեբախտ, հաջող սեր: Սպանելը՝ անվան, հարստության կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի