Երազում Դեմք տեսնելը

ԴԵՄՔ

 Ուրախը՝ լավ զավակ, սիրելի կին: Տխուրը՝ վշտալի ամուսին, կռվարար կին: Գեղեցիկը՝ հիմար, երևակայական փառք: Տգեղը՝ բարեսրտություն: Մի ամբողջ ընտանիք ուրախ դեմքով՝ ընտանեկան երջանկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի