Երազում Դեղին տեսնելը

ԴԵՂԻՆ

 Նշան է անբախտության, հիվանդության, աղքատության:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի