Երազում Դեղագործ տեսնելը

ԴԵՂԱԳՈՐԾ

 Տեսնելը՝ խաբեություն: Լինելը՝ վնասել ուրիշներին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի