Երազում Դդմիկ տեսնելը

ԴԴՄԻԿ

 Տեսնելը՝ շատակերություն, հիվանդություն: Եփելը՝ անտեղի տրտմություն, ներքին խռովություններ: Ուտել հում՝ տղայամտություն, անկանոն կյանք: Եփած ուտելը՝ անգործություն, պորտաբույծների ընկերակցություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի