Երազում Դարպաս տեսնելը

ԴԱՐՊԱՍ

 Շինելը կամ տեսնելը՝ հարուստ կին է: Լայնացնելը՝ պարոնություն է, փակելը՝ մեծ մարդուց վնաս տեսնել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի