Երազում Դարան տեսնելը

ԴԱՐԱՆ

 Լավ, բարի անվան վաստակում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի