Երազում Դատավոր տեսնելը

ԴԱՏԱՎՈՐ

 Աստծո նշան է: Տեսնելը՝ անգթություն: Հետը վիճելը՝ դժվարություն, անշահ ծախսեր, հետը խոսելը բարեկամաբար՝ մեծություն, փառք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի