Երազում Դատաստան տեսնելը

ԴԱՏԱՍՏԱՆ

 Նշան է կորցվելիք դարդի:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի