Երազում Դատապարտություն տեսնելը

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Կրելը՝ հաղթանակ: Անելը՝ անիրավաբար նեղել ուրիշներին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի