Երազում Գրավ տեսնելը

ԳՐԱՎ

 Դրած իր գնելը՝ նվեր: Գրավ դնելը՝ գույքի կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի