Երազում Գույնզգույն տեսնելը

ԳՈՒՅՆԶԳՈՒՅՆ

 Հանդերձը ուրախություն է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի