Երազում Գլուխ տեսնելը

ԳԼՈՒԽ

 Ընդհանրապես մատնանշում է հայրություն, ընտանիքի հայր: Տեսնելը՝ մեծություն, իշխանություն, ցավալը՝ տխուր լուր: Անմազ, փայլունը՝ դատական կամ կառավարական գործերի հաջողություն: Մեծ գլուխ ունենալը՝ առաջադիմություն: Հարուստների համար՝ հակառակը: Անձնական գլխի տեղ տեսնել առյուծի, գայլի, փղի գլուխ՝ երազանքների իրականացում, չնայած ոչ կրթությունը, ոչ դիրքը, ոչ արժանիքները չեն համապատասխանում այդ երազանքներին: Իսկ ավանակի, ձիու, շան՝ ստորություն, անկում: Թռչնի գլուխ ունենալ սեփականի տեղը՝ ճամփորդություն: Գլուխը մարմնից զատված՝ պանդխտություն: Կտրած գլուխ ձեռքն առնելը՝ գանձ գտնել: Սեփական գլուխը կտրելը՝ մահվան վտանգ: Կտրած գլուխ սանրելը՝ նեղություններից, խոչընդոտներից հեռանալ: Կտրած գլուխ ունենալ ձեռքին, երբ սեփական գլուխը տեղում է՝ մեծ օգուտներ, դրամի ստացում: Գլխին դեղ քսելը՝ քաղցր խոսք, լավ լուր: Սեփական գլուխը ածիլելը՝ ազատվել բոլոր նեղություններից: Գլուխը սպիտակած տեսնելը՝ հանկարծակի շահ (տես նաև «վիզ»):

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի