Երազում Գինդ տեսնելը

ԳԻՆԴ

 Կախելը՝ շահ, ականջից հանելը՝ վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի