Երազում Գինարբուք տեսնելը

ԳԻՆԱՐԲՈՒՔ

 Ընկերություն, որ ավելի շատ վնաս պիտի բերի, քան օգուտ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի