Երազում Գերան տեսնելը

ԳԵՐԱՆ

 Որ կոտրվի՝ տանտերը կմեռնի: Տեսնելը՝ ուժ, օգնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի