Երազում Աքցան տեսնելը

ԱՔՑԱՆ

 Սպասումների իրականացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի