Երազում Արշավանք տեսնելը

ԱՐՇԱՎԱՆՔ

 Կատարելը՝ շատ երկար ճանապարհ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի