Երազում Արմատ տեսնելը

ԱՐՄԱՏ

 Գործերի անկանոնություն: Հողի տակից հանելը՝ անակնկնալ գյուտ, շահ, պարգև: Բույսը արմատախիլ անելը՝ փոքր, հեշտ ձեռք բերված վաստակ, որը նույն ձևով էլ ծախսվելու է: Ուտելը՝ տխմարություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի