Երազում Արդարություն տեսնելը

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ունենալը՝ ուղղամտություն: Գործելը՝ բարեսրտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի