Երազում Արագիլ տեսնելը

ԱՐԱԳԻԼ

 Հեռավորներից լուր, ուրախառիթ դեպքեր: Խումբը տեսնելը՝ զգուշացի՛ր ավազակների հարձակումից: Մենակ, դեպի վեր թռչելը՝ բարեհաջող ճամփորդու-թյուն, սիրելի անձանց վերադարձ: Ձմռանը տեսնելը՝ փոթորիկ, ամռանը՝ երաշտ: Վիրավորվածը կամ որսալը՝ անօգուտ, անհաճո ապրուստ: Սատկած տեսնելը՝ անցած վտանգ: Զույգերով թռչելը՝ ամուսնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի