Երազում Ավետարան տեսնելը

ԱՎԵՏԱՐԱՆ

 Տեսնելը՝ արժանի և օրինավոր փափագ: Կարդալը՝ սրբություն, ողորմություն և բարի վարք: Համբուրելը՝ երազանքին հասնել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի