Երազում Ավազ տեսնելը

ԱՎԱԶ

 Տեսնելը՝ օրինավոր վարձատրություն ու շահ: Հետը խաղալը՝ անկարո-ղություն ծանր կացության հանդեպ: Ուտելը՝ կասկած,անստույգություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի