Երազում Առակ տեսնելը

ԱՌԱԿ

 Լսելը՝ հիմարաբար կեղծ խրատներին կարևորություն տալ: Ասելը, տղամարդու համար՝ հաջող ծրագրերի մտահղացում, կնոջ համար՝ նվեր, երիտասարդի կամ աղջկա համար՝ հույս, ծերերի համար՝ ուրախություն, հանգստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի