Երազում Ապակի տեսնելը

ԱՊԱԿԻ

 Կոտրելը՝ անարդար զրպարտություն և հանդիմանություն մեծ անձանց կողմից: Փշրելը, ուտելը՝ բամբասանք, նախանձ: Ապակուց վիրավորվելը՝ զոհ գնալ անդարմանելի մեծ հոգսերին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի