Երազում Անվանարկություն տեսնելը

ԱՆՎԱՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

 Հարստության վերականգնում: Անվանարկել ինքն իրեն՝ անզգուշությունից առաջացած հիվանդություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի