Երազում Անջրպետ տեսնելը

ԱՆՋՐՊԵՏ

 Անարժան մարդկանց նկատմամբ վստահություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի