Երազում Անդունդ տեսնելը

ԱՆԴՈՒՆԴ

 Տեսնելը՝ բարեբախտ հանդիպում: Ներքև գլորվելը՝ սիրային գործերի կամ զգացմունքների վերստացում: Դուրս գալը՝ ազատում մեծ նեղությունից:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի