Երազում Անարդարություն տեսնելը

ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Գործելը՝ ներողամիտ հոգի: Անարդար լինել մեկի նկատմամբ՝ խռովարարություն, կռվասիրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի