Երազում Այցելություն տեսնելը

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 Գնալ անծանոթ հիվանդին այցելության՝ մելամաղձություն, ցավագար վիճակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի