Երազում Այգի տեսնելը

ԱՅԳԻ

 Տեսնելը՝ սպասվածից ավելին ունենալ: Մեջը շրջվելը՝ շրջապատվել նեղությունով և հոգսերով: Տերևները՝ վայելչություն և համեստություն: Տերևները շոշափելը կամ նրանց տակ նստելը՝ ոչ մի բանի պակաս չունենալ: Պտուղների տակ նստելը՝ հարստություն: Այգեպանը՝ մտերմություն հաստատել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի