Երազում Ամերիկա տեսնելը

ԱՄԵՐԻԿԱ

 Հեռվից տեսնելը՝ գերության մեջ գտնվելով ազատության ախ քաշել: Ամերիկայում գտնվելը՝ ինքնիշխան, ինքնավստահ ոգի, նեղությունից ազատում: Տեսնելը՝ շահաբեր, մեծ գործարք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի