Երազում Աճուրդ տեսնելը

ԱՃՈՒՐԴ

 Գործերի ձախորդություն: Ներկա գտնվելը՝ կացության մեջ փոփոխություն մտցնելու անհաջող ջանքեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի