Երազում Աղ ցանել տեսնելը

ԱՂ ՑԱՆԵԼ

 Կերակրի մեջ՝ երջանկության ավելացում: Մսի մեջ՝ վիճակի փոփոխություն: Որևէ բանի մեջ՝ հաճույքներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի