Երազում Ածուխ տեսնելը

ԱԾՈՒԽ

 Վտանգ և հիվանդություն: Վառվածը՝ զգուշացի՛ր թշնամիներից, անպատվություն և մեղադրանք: Վառվածի վրա ջուր լցնելը՝ հաղթանակ չարախոսների հանդեպ: Հանքածուխ տեսնելը՝ շահավետ գործարք, նոր գործի ձեռնարկում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի