Երազում Ածելի տեսնելը

ԱԾԵԼԻ

 Լավ, կտրուկ որոշում: Սուր և փայլունը՝ շուտափույթ, փոքր շահ: Կոտրվածը՝ բանավեճ: Ածիլվելը՝ գույքի, պատվի, առողջության կորուստ: Ուրիշի կողմից ածիլվելը՝ գլխատվել: Գլուխը ածիլած տեսնելը՝ ուրախ մարդկանց համար՝ երջանկություն, տխուր մարդկանց համար՝ մեծ ցավ: Հիվանդների համար՝ ծանրացում, բայց ոչ մահացու: Երեսի մի կողմը ածիլված՝ վնաս սեփական անփութության և անհոգության պատճառով: Ինքն իրեն ածիլելը՝ տխրություն, դժբախտություն: Կրելը՝ պատվի անկում, նախատինք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի