Երազում Ախոռ տեսնելը

ԱԽՈՌ

 Վաղանցուկ փառք: Մեջը պառկելը՝ թշնամիներ վաստակել: Մեջը եզներ ունենալը՝ հյուրասիրություն, վայելուչ ընդունելություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի