Երազում Ալյուր տեսնելը

ԱԼՅՈՒՐ

 Շահ է և ուժ: Ալյուրն ամանով տեսնելը՝ մուրազ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի