Երազում Ալեվոր տեսնելը

ԱԼԵՎՈՐ

 Ինքն իրեն տեսնելը հարստություն է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի