Երազում Ալբոմ տեսնելը

ԱԼԲՈՄ

 Թերթելը՝ վաղեմի ծանոթների հանդիպում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի