Երազում Աթոռ տեսնելը

ԱԹՈՌ

 Պատիվ, մեծություն: Նստելը՝ փառք, բարձրացում: Շարված աթոռներ՝ լավ ձեռնարկումներ: Խառնված աթոռներ՝ գործի և նպատակի խոչընդոտ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի