Երազում Ազդ տեսնելը

ԱԶԴ

 Կարդալը՝ անպտուղ աշխատանք: Փակցնելը՝ անսպասելի պատիվ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի