Երազում Ազդր տեսնելը

ԱԶԴՐ

 Փորձություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի