Երազում Աբեղա տեսնելը

ԱԲԵՂԱ

 Տեսնելը փառք, պատիվ կամ կռիվ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի