Երազում Աբեթ (դյուրավառ նյութ) տեսնելը

ԱԲԵԹ (դյուրավառ նյութ)

 Մի բանից պետք է այրվես: Փոքրիկ շահ: Սրտի անհանգստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի